วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนของเราน่าอยู่ เพลงเด็กอนุบาล (โรงเรียนของเราน่าอยู่)โรงเรียนของเราน่าอยู่ เพลงเด็กอนุบาล (เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ )
เนื้อเพลง โรงเรียนของน่าอยู่
รวมเพลงเด็ก►
http://bit.ly/ChangKidsSong
Fanpage :
https://www.facebook.com/ChangKidsSong
Twitter :
https://twitter.com/plengchang

โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน (เพลงช้าง kidssong)
โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน (โรงเรียนของเราน่าอยู่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น