วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เพลงกบ กบเอยทำไมจึงร้อง เพลงเด็กอนุบาล (กบเอย)เพลงกบ กบเอยทำไมจึงร้อง เพลงเด็กอนุบาล (กบเอย)
รวมเพลงเด็ก►
http://bit.ly/ChangKidsSong
Fanpage :
https://www.facebook.com/ChangKidsSong
Twitter :
https://twitter.com/plengchang

เนื้อเพลง กบเอยทำไมจึงร้อง
กบเอยทำไมจึงร้อง กบเอยทำไมจึงร้อง

ที่กบมันร้องก็เพราะว่าท้องมันปวด

ท้องเอยทำไมจึงปวด ท้องเอยทำไมจึงปวด

ที่ต้องมันปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบ

ข้าวเอยทำไมจึงดิบ ข้าวเอยทำไมจึงดิบ

ที่ข้าวมันดิบก็เพราะว่าไฟมันดับ

ไฟเอยทำไมจึงดับ ไฟเอยทำไมจึงดับ

ที่ไฟมันดับก็เพราะว่าฟืนมันเปียก

ฟืนเอยทำไมจึงเปียก ฟืนเอยทำไมจึงเปียก

ที่ฟื้นมันเปียกก็เพราะว่าฝนมันตก

ฝนเอยทำไมจึงตก ฝนเอยทำไมจึงตก

ที่ฝนมันตกก็เพราะว่ากบมันร้อง

กบเอยทำไมจึงร้อง กบเอยทำไมจึงร้อง

ที่กบมันร้องก็เพราะว่าท้องมันปวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น