วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนของเราน่าอยู่ เพลงเด็กอนุบาล (โรงเรียนของเราน่าอยู่)โรงเรียนของเราน่าอยู่ เพลงเด็กอนุบาล (เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ )
เนื้อเพลง โรงเรียนของน่าอยู่
รวมเพลงเด็ก►
http://bit.ly/ChangKidsSong
Fanpage :
https://www.facebook.com/ChangKidsSong
Twitter :
https://twitter.com/plengchang

โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน (เพลงช้าง kidssong)
โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน
ชอบมาชอบมาโรงเรียน (โรงเรียนของเราน่าอยู่)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพลงเต่า เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา (New Turtle Leg song)

เพลงเต่า เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา (New Turtle Leg song)
รวมเพลงเด็ก►
http://bit.ly/ChangKidsSong
Fanpage :
https://www.facebook.com/ChangKidsSong
Twitter :
https://twitter.com/plengchang

เนื้อเพลงเต่า

เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ
เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ
(เพลงช้าง KidsSong)
เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ
เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ
(เพลงช้าง KidsSong)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพลงลิงเจี๊ยกๆ เพลงเด็๋กอนุบาล Five Little Monkeys (เพลงลิง)

เพลงลิงเจี๊ยกๆ เพลงเด็๋กอนุบาล Five Little Monkeys (เพลงลิง)
รวมเพลงเด็ก►
http://bit.ly/ChangKidsSong
เนื้อเพลง เพลงลิง
ลิงเจี๊ยกๆๆ เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันอยู่ไม่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา

เจี๊ยกๆๆ มันร้องเรียกพวกมา

ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กิน

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกลิ้งไป กลิ้งมา

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา

ครั้นพอถึงเวลา ก็ออกหาผลไม้กิน