วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพลงลิงเจี๊ยกๆ เพลงเด็๋กอนุบาล Five Little Monkeys (เพลงลิง)

เพลงลิงเจี๊ยกๆ เพลงเด็๋กอนุบาล Five Little Monkeys (เพลงลิง)
รวมเพลงเด็ก►
http://bit.ly/ChangKidsSong
เนื้อเพลง เพลงลิง
ลิงเจี๊ยกๆๆ เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันอยู่ไม่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา

เจี๊ยกๆๆ มันร้องเรียกพวกมา

ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กิน

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง

ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกลิ้งไป กลิ้งมา

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา

ครั้นพอถึงเวลา ก็ออกหาผลไม้กิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น